Email: info@hoangphucasia.com

Quan hệ cổ đông

BCTC Quý 3/2020

10/16/2020 3:35:02 PM

Báo cáo tài chính kiếm toán năm 2019

4/9/2020 8:11:43 PM

Báo cáo tài chính kiếm toán năm 2019 >>> Link tài liệu tại đây  

 

CBTT- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐTN 2020

3/16/2020 3:18:43 PM

CBTT- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐTN 2020

>>> File thông ..

Báo cáo quản trị năm 2019

1/17/2020 2:56:42 PM

Báo cáo quản trị năm 2019, vui lòng xem tại đây