Email: info@hoangphucasia.com

Ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Khai thác và thu gom than cứng

 - Khai thác và thu gom than non

 - Khai thác quặng sắt

 - Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

 - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

 - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 - Bán buôn nhựa đường trong xây dựng

 - Bán lẻ nhựa đường trong xây dựng

 - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

 - Xây dựng nhà các loại

 - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

 - Xây dựng công trình công ích

 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

 - Lắp đặt hệ thống điện

 - Đại lý, môi giới, đấu giá

 - Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

 - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

 - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

 - Đại lý du lịch

 - Điều hành tua du lịch

 - Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch