Email: info@hoangphucasia.com

Dự án

Lạng Sơn là tỉnh có nền công nghiệp khai khoáng rất phát triển, công tác khai thác khoáng sản phục vụ ngành xây dựng cũng góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm cho nhân dân địa phương.

  Trong công cuộc phát triển trong thời kỳ mới,các khu CN,các công trình xây dựng dân dụng ở các quy mô khác nhau đang được xây dựng hang loạt và ngày cáng nhiều,để góp phần đáp ứng nhu cầu nguyên liệu đá, VLXD cho các công trình của các doanh nghiệp đang triển khai thi công, XD, đồng thời tận dụng tài nguyên sẵn có của địa phương, sản xuất đá làm vật liệu xây dựng thông thường, tạo thêm việc làm ổn định đời sống cho nhân dân tại địa phương. Được sự đồng ý của các cấp các ngành, của UBND xã Hoàng Việt, tỉnh Lạng Sơn. Công ty Cổ phần Xây dung Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã tiến hành điều tra, khảo sát, lập dự án đầu tư, khai thác đá vôi tại mỏ đá vôi Lũng Cùng. Đây là khu vực không nằm trong vùng cấm, tạm cấm khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, việc khai thác không ảnh hưởng đến khu dân cư và các công trình công cộng.

  Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Xây dưng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn mỏ-MICC( đơn vị tư vấn) tiến hành thành lập “ Dự án đầu tư khai thác đá vôi làm VLXD tại mỏ Lũng Cùng, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn”.

Tên dự án- chủ đầutư

“ Dự án đầu tư khai thác đá vôi làm VLXD tại mỏ Lũng Cùng, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn”

Chủ đầu tư

  • Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoang sản Hoàng Phúc

Địa chỉ giao dịch: Thôn Lũng Cùng, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn”

  • Điện thoại:0473031133
  • Mã số thuế:4900270327
  • Do ông: Lê Thanh Hồng
  • Chức vụ: Phó GĐ công ty làm đại diện