Email: info@hoangphucasia.com

Đá và Nhựa Đường

 

CÁC SẢN PHẨM KHAI THÁC KHOÁNG SẢN:

I. ĐÁ

                                             

Đá 4x6                                                                                                 Đá 2x4

Giá: 147000d/m3                                                                                Giá: 147000d/m3

Description: C:\Documents and Settings\TEMP.WWW-28ABB3C2BEE\桌面\4x6.gif                     Description: C:\Documents and Settings\TEMP.WWW-28ABB3C2BEE\桌面\2x4.gif

 

 

Đá dăm 1x2                                                                                        Đá 0,5x1

Giá: 147000d/m3                                                                                Giá: 147000d/m3

Description: C:\Documents and Settings\TEMP.WWW-28ABB3C2BEE\桌面\1x2.jpg                  Description: C:\Documents and Settings\TEMP.WWW-28ABB3C2BEE\桌面\05x1.jpg

 

 

Đá mạt                                                                                                       Đá hộc

                                                                                                                    Giá: 137000d/m3

Description: C:\Documents and Settings\TEMP.WWW-28ABB3C2BEE\桌面\da mat.jpg                 Description: C:\Documents and Settings\TEMP.WWW-28ABB3C2BEE\桌面\da hoc.jpg

 

II. NHỰA ĐƯỜNG (Giá: 12,5 triệu Đồng/Tấn)

 

 

                                     

 

 

(giá đã bao gồm VAT và cước vận chuyển)